Privacy Statement

Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens zodat deze in overeenstemming zijn met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. XMBO slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. 

Cookies

Voor een optimale werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies worden gebruikt en met welk doel deze cookies worden geplaatst. 

Google Analytics 

XMBO maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn:

 • Locatie
 • Besturingssysteem
 • Browser
 • Soort apparaat (tablet, mobiel of desktop)
 • Pagina’s die bekeken worden
 • Hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website 
 • De tijdsduur van het verblijf op de website

Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel XMBO als de betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners, zoals een online marketingbureau kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. XMBO heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Yandex

XMBO maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van  bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacy beleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich op onze website inschrijven voor de nieuwsbrief via de formulieren contactformulier en verkoop partijgoederen aan XMBO (op de homepage). De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen voor de nieuwsbrief:

 •  Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een bevestigingslink in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel XMBO als bevoegde medewerkers van ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. U ontvangt gemiddeld 1 keer in de 2 maanden een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp inzien. 

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Bericht 

Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners (online marketingbureau/websitebouwer) om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. Als er door het contactformulier een verkoop/aankoop uit gevolgd is, worden de persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Verkoop partijgoederen aan XMBO

Wanneer u partijgoederen heeft, en deze wilt verkopen aan XMBO, kunt u op de website het formulier verkoop partijgoederen aan XMBO (te vinden op de homepage en partijgoederen aanbieden bij neem contact op met) invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier verkoop partijgoederen aan XMBO invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bestand
 • Bericht

Op deze wijze kunnen wij beoordelen of wij de partijgoederen van u willen kopen. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier verkoop partijgoederen aan XMBO is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. Wanneer het formulier tot een aankoop door XMBO heeft geleidt, worden de persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Koop partijgoederen van XMBO

Wanneer u partijgoederen van XMBO wilt kopen, kunt u op de website het formulier koop partijgoederen van XMBO invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier koop partijgoederen van XMBO invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

 • Naam
 • Bedrijf
 • E-mailadres
 • Bericht
 • Bijlage

Op deze wijze kunnen wij contact met u opnemen of wij geschikte partijgoederen voor u hebben. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier verkoop partijgoederen aan XMBO is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. Wanneer het formulier tot een verkoop heeft geleidt, worden de persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Mijn account aanmaken

Wanneer u het actuele aanbod van XMBO wilt zien, zult u een mijn account moeten hebben. U kunt een mijn account aanvragen op de website van XMBO. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier mijn account aanmaken invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

 • Naam
 • Bedrijf
 • E-mailadres

Op deze wijze kunnen wij beoordelen of u toegang krijgt tot het actuele aanbod. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer uw account 2 jaar inactief is, worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. Wanneer u geen mijn account krijgt, worden uw persoonsgegevens binnen1 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Contactformulier stocklots 

Wanneer iemand die in de mijn account omgeving geïnteresseerd is in een bepaalde partijgoederen kan deze via dit contactformulier in contact komen met XMBO om de partijgoederen te kopen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Bericht

Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. Als er door het contactformulier een verkoop uit gevolgd is, worden de persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XMBO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.  

XMBO heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. 

Wij  willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

XMBO neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt XMBO gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via  de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Contactgegevens

XMBO Trading BV
Den Sliem 79 
7141 JG Groenlo
Tel: 0031 (0)544 760 761
b2b@xmbo.com  
https://www.xmbo.com

Partijgoederen aanbieden via uw telefoon?

Binnen 12 uur

 • Nemen we contact met u op en doen u bij interesse een aanbod

Binnen 24 uur

 • Bent u akkoord? Wij gaan direct over tot betaling van het overeengekomen bedrag

Binnen 72 uur

 • XMBO stuurt een ophaalplan
 • U kunt zich weer richten op uw core business